Truy cập nội dung luôn
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỈNH QUẢNG NGÃI

Sở Giao thông vận tải công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến các hoạt động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở như sau:

1. Ông Nguyễn Phong - Giám đốc Sở, số điện thoại: 0913.418.452; 

2. Ông Phạm Ngọc Thủy - Phó Giám đốc Sở, số điện thoại: 0913.470.274;

3. Ông Võ Phiến - Phó Giám đốc Sở, số điện thoại: 0905.111.321.​ 

4. Ông Mai Văn Hà - Phó Giám đốc Sở, số điện thoại: 0942.257.258

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sở Giao thông vận tải thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến ùn tắc, tai nạn giao thông, công tác đảm bảo kết cấu hạ tầng đường bộ, công tác trật tự vận tải, công tác đào tạo cấp giấy phép lái xe đường bộ và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, cụ thể như sau:

STT

Họ tên

Số điện thoại

Chức vụ

1

Ông: Nguyễn Phong

0913.418.452

Giám đốc Sở, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh

2

Ông: Võ Phiến

0905.111.321

Phó Giám đốc Sở

3

Ông: Mai Văn Hà

0942.257.258

Phó Giám đốc Sở

4

Ông: Phạm Văn Thanh

0913.470.905 

 Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh

5

Ông: Nguyễn Văn Loan

0905.044.009

Trưởng phòng Quản lý vận tải

6

Ông: Nguyễn Ngọc Hưng

0905.009.397

Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

7

Ông: Lê Tấn Hải

0905.860.502

Chánh Thanh tra Sở

8

Bà: Nguyễn Thị Thuý Na

0905.759.222

Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái