Truy cập nội dung luôn
Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách điều chỉnh, bổ sung năm 2021

Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách điều chỉnh, bổ sung năm 2021

08:10 23/11/2021

Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách điều chỉnh, bổ sung năm 2021

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

08:04 23/11/2021

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

07:51 23/11/2021

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

Quyết định công khai ngân sách dự toán năm 2019

Quyết định công khai ngân sách dự toán năm 2019

07:49 23/11/2021

Quyết định công khai ngân sách dự toán năm 2019
Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020

Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020

08:08 07/10/2021

Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020
Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

08:05 31/12/2020

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019
Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2020

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2020

07:50 31/12/2019

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2020
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017

08:02 28/12/2018

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017
Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2018

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2018

07:46 01/02/2018

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2018
Thông báo về việc công khai quyết toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2016

Thông báo về việc công khai quyết toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2016

07:53 17/07/2017

Thông báo về việc công khai quyết toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2016