Truy cập nội dung luôn
Thông báo phù hiệu cấp cho xe ô tô kinh doanh vận tải hết giá trị sử dụng

Thông báo phù hiệu cấp cho xe ô tô kinh doanh vận tải hết giá trị sử dụng

14:41 27/07/2023

Sở GTVT Quảng Ngãi có thông báo phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh do mất phù hiệu xe.

THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO HỢP ĐỒNG

THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO HỢP ĐỒNG

08:36 28/03/2023

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Thông báo phù hiệu cấp cho xe ô tô kinh doanh vận tải hết giá trị sử dụng

Thông báo phù hiệu cấp cho xe ô tô kinh doanh vận tải hết giá trị sử dụng

08:09 28/03/2023

Sở GTVT Quảng Ngãi có thông báo phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh do mất phù hiệu xe.

Thông báo phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng

Thông báo phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng

14:02 24/02/2023

Sở GTVT Quảng Ngãi vừa có thông báo phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh do mất phù hiệu xe.

DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN KHÔNG CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH THU HỒI PHÙ HIỆU KINH DOANH VẬN TẢI

DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN KHÔNG CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH THU HỒI PHÙ HIỆU KINH DOANH VẬN TẢI

15:26 14/12/2022

DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN KHÔNG CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH THU HỒI PHÙ HIỆU KINH DOANH VẬN TẢI