Truy cập nội dung luôn
 • Kết quả sát hạch lái xe ô tô ngày 28/09/2023

  Sáng ngày 28/09/2023, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi đã tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho 117 thí sinh hạng B11, B2, C của Trung tâm đào tạo LXCGĐB Quảng Ngãi, thí sinh vắng trượt các khóa.

 • Kết quả sát hạch lái xe ô tô ngày 21/09/2023

  Sáng ngày 21/09/2023, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi đã tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho 235 thí sinh hạng B11, B2, C Trung tâm đào tạo KTNV GTVT Quảng Ngãi, thí sinh vắng, trượt các khóa trước và các thí sinh sát hạch lại do GPLX bị mất, trễ hạn.

 • Kết quả sát hạch lái xe ô tô ngày 14/09/2023

  Sáng ngày 14/09/2023, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi đã tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho 220 thí sinh hạng B11, B2, C Trường Cao đẳng Cơ giới, thí sinh vắng, trượt các khóa trước và các thí sinh sát hạch lại do GPLX bị mất, trễ hạn

 • Kết quả sát hạch lái xe ô tô ngày 07/09/2023

  Sáng ngày 07/09/2023, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi đã tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho 204 thí sinh hạng B11, B2, C của Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tỉnh Quảng Ngãi, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất , thí sinh vắng, trượt các khóa trước.

 • Kết quả sát hạch lái xe ô tô ngày 31/08/2023

  Sáng ngày 31/08/2023, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi đã tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho 192 thí sinh hạng B1, B11, B2, C, D của Trung tâm đào tạo LXCGĐB Quảng Ngãi và thí sinh sát hạch lại do GPLX bị mất, trễ hạn.

 • Kết quả sát hạch lái xe ô tô ngày 23/08/2023

  Sáng ngày 23/08/2023, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi đã tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho 94 thí sinh hạng B11, B2, C của Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tỉnh Quảng Ngãi, thí sinh vắng, trượt các khóa trước.

 • Kết quả sát hạch lái xe ô tô ngày 17/08/2023

  Sáng ngày 17/08/2023, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi đã tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho 220 thí sinh hạng B11, B2, C Trường Cao đẳng Cơ giới, thí sinh vắng, trượt các khóa trước.

 • Kết quả sát hạch lái xe ô tô ngày 10/08/2023

  Sáng ngày 10/08/2023, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi đã tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho 178 thí sinh hạng B1, B2, C, D, FC của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất và thí sinh sát hạch lại do GPLX bị mất, trễ hạn.

 • Kết quả sát hạch lái xe ô tô ngày 03/08/2023

  Sáng ngày 03/08/2023, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi đã tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho 228 thí sinh hạng B11, B2, C của Trung tâm đào tạo KTNV GTVT Quảng Ngãi, thí sinh vắng trượt các khóa.

 • Kết quả sát hạch lái xe ô tô ngày 20/07/2023

  Sáng ngày 20/07/2023, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi đã tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho 72 thí sinh hạng B11, B2, C của Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tỉnh Quảng Ngãi, thí sinh vắng, trượt các khóa trước.