Truy cập nội dung luôn
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỈNH QUẢNG NGÃI


Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

Địa điểm trụ sở: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255 - 3822709 - Fax: 0255 - 3825960

Email: sgtvt@quangngai.gov.vn