Truy cập nội dung luôn
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỈNH QUẢNG NGÃI

  • Vai trò, vị trí về mặt nguồn lực vật chất cho việc phát triển kinh tế - xã hội của kết cấu hạ tầng, trong đó có kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị

    Kết cấu hạ tầng là nền tảng vật chất có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ. Khi có kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, nền kinh tế mới có điều kiện để tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững. Thực tiễn cho thấy rằng, phát triển kết cấu hạ tầng có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều quốc gia, kể cả các nước phát triển và là nhu cầu rất lớn của các nước đang phát triển. Ở một số nước đang phát triển hiện nay, kết cấu hạ tầng thiếu và yếu đã gây ứ đọng trong luân chuyển các nguồn lực, khó hấp thụ vốn đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, những quốc gia phát triển là những nước có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, thậm chí một số lĩnh vực hạ tầng trở thành “hạ tầng thông minh” như hệ thống giao thông thông minh, đô thị thông minh,...