Truy cập nội dung luôn
Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng 76SA-0146

Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng 76SA-0146

07:52 15/08/2023

Thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng, phòng Quản lý phương tiện và người lái đề nghị Văn phòng Sở thông báo công khai trên trang tin điện tử của Sở GTVT trong thời gian 15 ngày với các thông tin như sau:
Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng 76XA-1767

Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng 76XA-1767

07:51 15/08/2023

Thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng, phòng Quản lý phương tiện và người lái đề nghị Văn phòng Sở thông báo công khai trên trang tin điện tử của Sở GTVT trong thời gian 15 ngày với các thông tin như sau:
Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng 76XA-0894

Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng 76XA-0894

07:50 15/08/2023

Thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng, phòng Quản lý phương tiện và người lái đề nghị Văn phòng Sở thông báo công khai trên trang tin điện tử của Sở GTVT trong thời gian 15 ngày với các thông tin như sau:
Thông báo về tuyên truyền Chiến dịch

Thông báo về tuyên truyền Chiến dịch "Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến"

07:40 03/07/2023

Tuyên truyền Chiến dịch "Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến"
Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng 76XA-1813

Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng 76XA-1813

11:48 21/06/2023

Thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng, phòng Quản lý phương tiện và người lái đề nghị Văn phòng Sở thông báo công khai trên trang tin điện tử của Sở GTVT trong thời gian 15 ngày với các thông tin như sau:
Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng 76XA-1485

Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng 76XA-1485

15:44 30/05/2023

Thực hiện khoản c, điều 9, thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng, Sở GTVT thông báo công khai trên trang tin điện tử của Sở trong 15 ngày với các thông tin như sau:

Báo cáo chuyên đề phương án phát triển Giao thông vận tải đã hoàn thiện

Báo cáo chuyên đề phương án phát triển Giao thông vận tải đã hoàn thiện

14:22 24/04/2023

Báo cáo chuyên đề phương án phát triển Giao thông vận tải đã hoàn thiện
Thông báo về việc hủy thầu Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống cân tải trọng 80 tấn

Thông báo về việc hủy thầu Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống cân tải trọng 80 tấn

15:28 28/03/2023

Xét đề nghị của Tổ tiếp nhận và đánh giá Hồ sơ chào giá của nhà thầu tham giá Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống cân tải trọng 80 tấn tại Báo cáo số 05/BC-TTN&ĐG ngày 22/3/2023; Giám đốc Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa quyết định hủy thầu Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống cân tải trọng 80 tấn, địa điểm lắp đặt: Cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung chính như sau:
 
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa

10:03 21/03/2023

Giám đốc Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại Thông báo số 146/TB-BQLC&CVĐTNĐ ngày 20/3/2023, như sau:

Thành lập Tổ đánh giá hồ sơ năng lực của tổ chức bán đấu giá tài sản của Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi

Thành lập Tổ đánh giá hồ sơ năng lực của tổ chức bán đấu giá tài sản của Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi

07:53 14/03/2023

Giám đốc Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi quyết định thành lập Tổ đánh giá hồ sơ năng lực của tổ chức bán đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá thanh lý xe ô tô nhãn hiệu Toyota, biển kiểm soát 76B-009.57 (sau đây viết tắt là Tổ đánh giá) tại Quyết định số 131/QĐ-BQLC&CVĐTNĐ ngày 07/3/2023, với các nội dung chính như sau: