Truy cập nội dung luôn
THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NGÃI CẤP PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NGÃI CẤP PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG

14:47 25/09/2023

Thực hiện quy định tại Khoản 8 Điều 7 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ PHÙ HIỆU XE DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NGÃI CẤP TỪ NGÀY 01/8/2023 ĐẾN 31/8/2023

THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ PHÙ HIỆU XE DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NGÃI CẤP TỪ NGÀY 01/8/2023 ĐẾN 31/8/2023

17:12 18/09/2023

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NGÃI CẤP PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NGÃI CẤP PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG

09:54 22/08/2023

Thực hiện quy định tại Khoản 8 Điều 7 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ PHÙ HIỆU XE DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NGÃI CẤP TỪ NGÀY 01/7/2023 ĐẾN 31/7/2023

THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ PHÙ HIỆU XE DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NGÃI CẤP TỪ NGÀY 01/7/2023 ĐẾN 31/7/2023

14:49 15/08/2023

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Thông báo phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải phát sinh mới trong tháng 7/2023 trên địa bàn tỉnh

Thông báo phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải phát sinh mới trong tháng 7/2023 trên địa bàn tỉnh

16:49 14/08/2023

Trong tháng 07/2023 có 124 phương tiện mới phát sinh của 111 đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đây cũng là số phương tiện đã được Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi cấp mới phù hiệu để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong tháng 7/2023. Sở Giao thông vận tải cung cấp thông tin danh sách phương tiện kinh doanh vận tải nhằm góp phần trong công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ PHÙ HIỆU XE DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NGÃI CẤP TỪ NGÀY 01/6/2023 ĐẾN 30/6/2023

THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ PHÙ HIỆU XE DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NGÃI CẤP TỪ NGÀY 01/6/2023 ĐẾN 30/6/2023

09:18 21/07/2023

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải phát sinh mới trong tháng 6/2023 trên địa bàn tỉnh

Phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải phát sinh mới trong tháng 6/2023 trên địa bàn tỉnh

11:01 19/07/2023

Trong tháng 06/2023 có 158 phương tiện mới phát sinh của 143 đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đây cũng là số phương tiện đã được Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi cấp mới phù hiệu để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong tháng 6/2023. Sở Giao thông vận tải cung cấp thông tin danh sách phương tiện kinh doanh vận tải nhằm góp phần trong công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ PHÙ HIỆU XE DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NGÃI CẤP TỪ NGÀY 01/5/2023 ĐẾN 31/5/2023

DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ PHÙ HIỆU XE DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NGÃI CẤP TỪ NGÀY 01/5/2023 ĐẾN 31/5/2023

19:33 27/06/2023

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

DANH SÁCH CẤP PHÙ HIỆU XE Ô TÔ VÀ GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TỪ NGÀY 01/4/2023 ĐẾN 30/4/2023

DANH SÁCH CẤP PHÙ HIỆU XE Ô TÔ VÀ GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TỪ NGÀY 01/4/2023 ĐẾN 30/4/2023

13:52 29/05/2023

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI PHÁT SINH MỚI TRONG THÁNG 4/2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI PHÁT SINH MỚI TRONG THÁNG 4/2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

16:33 18/05/2023

Thông báo phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải phát sinh mới trong tháng 4/2023 trên địa bàn tỉnh