Truy cập nội dung luôn

TIỂU SỬ TÓM TẮT GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

NGUYỄN PHONG

 

1. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN PHONG

2. Sinh ngày: 20 tháng 02 năm 1965 Giới tính: Nam

3. Nơi sinh: Xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

4. Quê quán: Xã Đức Thắng, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

5. Dân tộc: Kinh

6. Tôn giáo: Không

7. Nơi ở hiện nay: Số 61 đường Phạm Văn Đồng, Tổ 11, Phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi

8. Ngày tuyển dụng:  19/08/1992, Cơ quan tuyển dụng: Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Quảng Ngãi

9. Chức vụ (chức danh) hiện tại: Giám đốc

10. Ngạch công chức: Chuyên viên cao cấp - 01001 , Mã ngạch: 01.001

11. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào): 12/12

12. Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học

13. Lý luận chính trị: Cao cấp (Lý luận chính trị),     

14. Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp (Quản lý nhà nước)

15. Ngoại ngữ: C (Ngoại ngữ)     16. Tin học: A (Tin học)

17. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 22/12/2000, Ngày chính thức: 22/12/2001

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

- Từ 01/01/2016 - 14/12/2020:  Giám đốc Sở Xây dựng

- Từ 15/12/2020 đến nay: Giám đốc Sở Giao thông vận tải

TIỂU SỬ TÓM TẮT PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI​ 

PHẠM NGỌC THỦY

1. Họ và tên khai sinh: PHẠM NGỌC THỦY

2. Sinh ngày: 16 tháng 03 năm 1966 Giới tính: Nam

3. Nơi sinh: Xã Bình Nguyên, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

4. Quê quán: Xã Bình Nguyên, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

5. Dân tộc: Kinh

6. Tôn giáo: Không

7. Nơi ở hiện nay: 198 Nguyễn Công Phương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

8. Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

9. Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ

10. Lý luận chính trị: Cao cấp (Lý luận chính trị), 

11. Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính (Quản lý nhà nước)

12. Ngoại ngữ: C (Ngoại ngữ)   

13. Tin học: Đại học (Tin học)

14. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 15/01/1996, Ngày chính thức: 15/01/1997​

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

- Tháng 8/1992 đến tháng 11/1994: Cán bộ Kỹ thuật Phòng Khảo sát thiết kế Xí Nghiệp Khảo sát thiết kế GTVT thuộc Sở GTVT

- Tháng 12/1994 đến tháng 11/1996: Phó Trưởng phòng Khảo sát thiết kế Phòng Khảo sát thiết kế Xí Nghiệp Khảo sát thiết kế GTVT thuộc Sở GTVT

- Tháng12/1996 đến tháng 6/1997: Trưởng phòng Khảo sát thiết kế Phòng Khảo sát thiết kế Công ty Tư vấn Xây dựng công trình giao thông Quảng Ngãi thuộc Sở GTVT

- Tháng 7/1997 đến tháng 5/1998: Phó Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng công trình giao thông Quảng Ngãi thuộc Sở GTVT

- Tháng 5/1998 đến tháng 11/2007: Phó Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng và đầu tư Quảng Ngãi thuộc Sở Xây dựng

- Tháng 12/2007 đến tháng 9/2009: Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật – Thẩm định Sở Giao thông vận tải

- Tháng 9/2009 đến tháng 12/2011: Trưởng phòng Phòng Quản lý Giao thông Sở Giao thông vận tải

- Tháng 12/2011 đến tháng 5/2015:  Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật – Chất lượng Sở Giao thông vận tải

- Từ tháng 6/2015 đến nay: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải​

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

VÕ PHIẾN

1. Họ và tên:  VÕ PHIẾN             

2. Sinh ngày: 19/04/1971

3. Quê quán: Xã Hành Tín Tây, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi.

4. Chỗ ở hiện nay: 360 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

5. Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 11/9/2000.

  - Ngày chính thức: 11/9/2001.                    

6. Trình độ:

- Quản lý Nhà nước: Đã bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính.

- Chuyên môn nghiệp vụ:

+ Thạc sỹ quản lý kinh tế;

+ Kỹ sư Cơ khí động lực (chính quy);

- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B, B1 Anh văn.   

- Tin học: Chứng chỉ Tin học ứng dụng.

7. Chức vụ Đảng hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ II Đảng bộ Sở GTVT.

8. Chức vụ chính quyền hiện nay: Trưởng phòng Quản lý Phương tiện và Người lái, Sở GTVT.

Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 10/1996 - 10/1998: Chuyên viên tập sự tại phòng Quản lý Phương tiện và Người lái, Sở GTVT Quảng Ngãi.

- Từ tháng 10/1998 - 10/2004: Chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, Sở GTVT Quảng Ngãi.

- Từ tháng 10/2004 - 01/2008: Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở GTVT Quảng Ngãi.

- Từ tháng 01/2008 - 01/2010: Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Sở GTVT Quảng Ngãi.

- Từ tháng 01/2010 - 3/2012: Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Sở GTVT Quảng Ngãi.

- Từ tháng 3/2012 – 3/2020: Trưởng phòng Quản lý Phương tiện và Người lái, Sở GTVT Quảng Ngãi.

- Từ tháng 3/2020 đến nay: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải​.

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

MAI VĂN HÀ

 

I. Sơ lược lý lịch:

1. Họ và tên:  MAI VĂN HÀ

2. Sinh ngày: 01/01/1975

3. Quê quán: Xã Hành Thiện, Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Chỗ ở hiện nay: 04 Trương Định, Phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

5. Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam:       20/12/2004

 - Ngày chính thức:         20/12/2005

6. Trình độ:

- Quản lý Nhà nước: Đã bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính.

- Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư kinh tế xây dựng (chính quy).

- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị .

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B, B1 Anh văn.

- Tin học: Chứng chỉ B Tin học.

7. Chức vụ Đảng hiện nay: Bí thư Chi bộ IV thuộc Đảng bộ Sở GTVT.

8. Chức vụ chính quyền hiện nay: Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông, Sở GTVT Quảng Ngãi.

II. Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 10/1999 đến tháng 9/2000: Lao động hợp đồng tại Phòng Kinh tế - Kỹ thuật, Sở GTVT Quảng Ngãi.

- Từ tháng 10/2000 đến tháng 8/2008: Chuyên viên phòng Kế hoạch – Kỹ thuật và Kỹ thuật – Thẩm định, Sở GTVT Quảng Ngãi.

- Từ tháng 9/2008 đến tháng 11/2011: Phó Trưởng phòng Quản lý giao thông, Sở GTVT Quảng Ngãi.

- Từ tháng 11/2011 đến tháng 8/2013: Phó Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng, Sở GTVT Quảng Ngãi.

- Từ tháng 8/2013 đến tháng 02/2017: Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng, Sở GTVT Quảng Ngãi.

- Từ tháng 02/2017 đến 9/2021: Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông, Sở GTVT Quảng Ngãi.

- Từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2022: Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở GTVT Quảng Ngãi.

- Từ tháng 12/2022: Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi.