Truy cập nội dung luôn

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

I. Quá trình hình thành và phát triển:

Trong kháng chiến chống Pháp: Công tác giao thông vận tải nhanh chóng phục hồi các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường biển phục vụ cho các chiến trường Nam Trung bộ, Tây nguyên và Thừa Thiên Huế; trong chiến dịch Bắc Tây Nguyên đã tổ chức 06 đại đội thanh niên xung phong gồm 852 người, huy động trên hàng chục ngàn quần chúng nhân dân tham gia làm đường, xây dựng lán trại phục vụ chiến dịch.

Trong kháng chiến chống Mỹ: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ. Năm 1967 thành lập Hội đồng tiền phương sau đó đổi tên thành Hội đồng cung cấp tiền tuyến có mật danh T174; ngày 06/11/1968, UBND cách mạng tỉnh Quảng Ngãi quyết định thành lập Ban Giao vận Tỉnh trên cơ sở Ban nhân lực của Hội đồng cung cấp tiền tuyến, từ ngày mới thành lập Ban đã có bộ máy tổ chức quản lý đến các đơn vị trực thuộc đủ khả năng đảm bảo giao thông và vận chuyển hàng hoá, vũ khí, phục vụ chiến đấu; Ban có Đảng uỷ Ban và các Chi bộ các đơn vị trực thuộc.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng: Hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định hợp nhất thành tỉnh Nghĩa Bình, ngành Giao thông - Vận tải được tổ chức thành Ty Giao thông - Vận tải Nghĩa Bình sau đó đổi tên thành Sở Giao thông và Vận tải Nghĩa Bình. Đến tháng 9 năm 1989 tỉnh Quảng Ngãi được tái thành lập và ngành Giao thông - Vận tải được tổ chức thành Sở Giao thông vận tải.

            II. Thành tích xây dựng và phát triển:

Sau chiến thắng lịch sử 30/4/1975 cả nước được thống nhất bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển kinh tế. Trước hậu quả của chiến tranh để lại, cơ sở hạ tầng giao thông bị phá hoại nặng nề, nhiệm vụ của Ngành giao thông vận tải vô cùng khó khăn và phức tạp. Ngành vừa tập trung lực lượng khôi phục đường sá cầu cống hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa từng bước xây dựng lực lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải phục vu cho phát triển kinh tế-xã hội củng cố an ninh quốc phòng. Từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến nay có thể chia làm hai giai đoạn xây dựng và phát triển.

          1. Giai đoạn 1975-1989.

              Sau ngày giải phóng 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định sát nhập thành tỉnh Nghĩa Bình, ngành Giao thông Vận tải cũng được sát nhập thành Ty Giao thông vận tải Nghĩa Bình sau đó đổi tên thành Sở Giao thông Vận tải Nghĩa Bình. Trước nhiệm vụ mới Sở đã tập trung sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị trước mắt một cách xuất sắc như:

- Khôi phục hoạt động tất cả các tuyến đường bộ hiện có trong Tỉnh, đặc biệt là phía Bắc Tỉnh là tuyến Quốc lộ 1A đi qua Tỉnh; Tổ chức khối phục các tuyến đường: 5A (Thạch Trụ-Ba Tơ); 5B (Sơn Tịnh-Sơn Hà); Châu Ổ-Trà Bồng; Quảng Ngãi-Minh Long; Quảng Ngãi-Sa Kỳ; Quảng Ngãi-Cổ Luỹ… chỉ trong một thời gian ngắn đã đưa các tuyến đường vào hoạt động. Các lực lượng cán bộ, công nhân viên và thiết bị tham gia trên công trường chuyển sang nòng cốt thành lập Công ty cầu đường I và Công ty cầu đường II của Sở.

- Nhanh chóng khôi phục đưa vào hoạt động tuyến đường sắt thống nhất dài 98 Km xuyên qua Tỉnh đã bị tàn phá toàn bộ trong chiến tranh. Với hàng vạn dân công, hàng triệu m3 đất đào, đắp trên tuyến là một thành tích nổi bật của nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV.

Trong giai đoạn này trước nhiệm vụ mới, Ngành tập trung củng cố, xây dựng và phát triển bộ máy quản lý Nhà nước chuyên ngành trên 3 lĩnh vực giao thông, vận tải và cơ khí chuyên ngành. Thành lập các đơn vị như: Công ty cầu đường I, Nhà máy đại tu ô tô xe máy Vạn Tường, Xí nghiệp Công tư Hợp doanh vận tải ô tô Bắc Nghĩa Bình, Xí nghiệp cầu đường 3. Lực lượng cán bộ, công nhân viên trên 1.500 người đảm đương tốt nhiệm vụ của Tỉnh giao trong thời kỳ đầu khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh. Mặt khác, Ngành cũng chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, nhất là các tuyến giao thông trọng điểm của các huyện miền Núi như các tuyến Trà Bồng-Trà Niu, Sơn Hà-Sơn Ba, Ba Tơ-Ba Vì, Quảng Ngãi-Minh Long v.v…Giao thông nông thôn ở vùng đồng bằng cũng được quan tâm nhất là các tuyến đường đến các xã vùng sâu, vùng xa và khôi phục, mở rộng mạng lưới giao thông đến các vùng, các khu kinh tế trọng điểm góp phần bảo đảm việc đi lại và giao lưu hàng hoá trong nhân dân, phục vụ kịp thời cho yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh các nhiệm vụ chính. Sở được giao thêm một số nhiệm vụ phục vụ an ninh quốc phòng, giúp nước bạn khôi phục kinh tế, nhiệm vụ nào Sở cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đó là:

- Năm 1978-:-1979 Cán bộ, công nhân viên Công ty cầu đường I tham gia xây dựng tuyến phòng thủ tại huyện Phù Cát.

- Năm 1980 giúp nước bạn Campuchia đảm bảo tuyến giao thông Quốc lộ 6 Nông Pênh-Xiêm Riệp, do cán bộ, công nhân viên Công ty cầu đường I thay mặt Sở đảm nhiệm.

- Năm 1981-:-1982 cán bộ, công nhân viên Công ty Cầu đường I tham gia xây dựng công trình Trạm bơm Sông Vệ, công trình Thuỷ lợi Thạch Nham công trình thủy lợi đầu tiên ở khu vực Quảng Ngãi góp phần vào việc phát triển nông nghiệp.

- Năm 1984-:-1988 cán bộ, công nhân viên Công ty cầu đường I, xí nghiệp cầu đường III tham gia xây dựng công trình thuỷ điện Vĩnh Sơn góp phần trong việc phát triển công nghiệp của Tỉnh.

- Năm 1982-:-1988 cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp Công tư hợp doanh vận tải ô tô Bắc Nghĩa Bình được giao nhiệm vụ vận chuyển hàng hoá cho nước bạn Lào đảm bảo an toàn cả về số lượng và chất lượng hàng hoá.

             2. Giai đoạn từ năm 1989 đến nay:

  Sau khi tái lập Tỉnh, thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước nhiệm vụ của Ngành lại càng nặng nề hơn. Từ nhận thức Giao thông Vận tải phải đi trước một bước trong sự nghiệp đổi mới phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Với sự hỗ trợ tích cực của các ngành, các cấp và nổ lực chủ quan, toàn Ngành đã phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn phát triển của Tỉnh.​​​​​BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NGÃI

 

I. Trong kháng chiến:

Cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong Ban Giao vận tỉnh Quảng Ngãi được Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý:

- 01 Huân chương Giải phóng hạng Nhất

- 01 Huân chương Giải phóng hạng Nhì

- 01 Huân chương Giải phóng hạng Ba

- 04 Huân chương Giải phóng hạng Ba tặng cho các đơn vị: Đội thuyền Bắc Hải, Trung Nam, Nam Hải và đội Thanh niên xung phong thuộc Ban Giao vận tỉnh Quảng Ngãi.

- Hàng trăm Huân chương, Huy chương Quyết thắng; Huân chương, Huy chương Giải phóng tặng cho cán bộ, chiến sỹ Ban Giao vận tỉnh.

- Hàng trăm Huân chương, Huy chương Kháng chiến các hạng tặng cho cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong Ngành GTVT.

II. Trong hòa bình xây dựng:

1. Giai đoạn 1976 - 1989: Ty Giao thông vận tải Nghĩa Bình:

- Năm 1980 được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba

- Năm 1981, 1982, 1983 và 1987 được Bộ GTVT tặng Bằng khen

- Năm 1985 được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

- Năm 1986 được Bộ GTVT tặng Cờ Thi đua xuất sắc

2. Giai đoạn 1989 đến nay: Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi:

- Năm 1990, 1991, 1992 và 1993 được Bộ GTVT tặng Bằng khen

- Năm 1994 và 1995 được Bộ GTVT tặng Cờ Thi đua xuất sắc

- Năm 1996 được Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc về GTNT-MN

- Năm 2000, 2001, 2002 và 2003 được Bộ GTVT tặng Cờ Thi đua xuất sắc

- Năm 2002 được UBND Tỉnh tặng Bằng khen về GTNT-MN

- Năm 2003 và 2004 được UBND Tỉnh tặng 06 Bằng khen về các mặt công tác trong năm

- Năm 2004 được ủy ban ATGT Quốc gia tặng Bằng khen về Thi lái xe giỏi và An toàn toàn Quốc lần thứ III

- Năm 2004 được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba

- Năm 2005 được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

- Năm 2005 được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen

- Năm 2006 được Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm 2008 được Bộ Giao thông vận tải tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm 2009 được UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm 2010 được Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm 2011 được Bộ Giao thông vận tải tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm 2011 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

- Năm 2012 được Bộ Giao thông vận tải tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm 2012 được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen

- Năm 2013 được Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm 2014 được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm 2015 được UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Cờ thi đua xuất sắc

          - Năm 2016 được UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Cờ thi đua xuất sắc

         - Năm 2017 được Bộ Giao thông vận tải tặng Cờ thi đua xuất sắc

         - Năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc

         - Năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen

- Năm 2020 được Bộ Giao thông vận tải tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen và được Bộ Giao thông vận tải tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Hàng chục Huân chương lao động các hạng tặng cho cán bộ, công chức ngành Giao thông vận tải

- Hàng chục chiến sỹ thi đua cấp Trung ương, cấp Tỉnh

- Hàng trăm lượt chiến sỹ thi đua cấp Ngành và Cơ sở

- Hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Giao thông vận tải”

- Hàng trăm lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được Bộ và Tỉnh tặng Bằng khen