Truy cập nội dung luôn

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, để đảm bảo các hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh được thuận lợi, không bị gián đoạn trong thời gian chờ các văn bản dưới Luật ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh đạo một ​số nội dung sau:

Chi tiết xem tại đây​