Truy cập nội dung luôn
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 3053/SGTVT-QLCL V/v ý kiến thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hành Đức - Hành Minh, huyện Nghĩa Hành 03-10-2023
2 3047/GLHX-SGTVT GLHX 76H-026.16 76R-004.43 từ cảng DQ đến cảng Vũng Áng 2 (Cty Anh Khang). 03-10-2023
3 3057/GLHX-SGTVT GLHX 76H-025.59 76R-004.34 từ cảng Cát Lái đến Cảng Vũng Áng 2 (Cty Anh Khang). 03-10-2023
4 3051/GLHX-SGTVT GLHX 76G-000.39 76R-004.73 Từ Cảng DQ đến Cảng Vũng Áng 2 (Cty Anh Khang) 03-10-2023
5 3050/GLHX-SGTVT GLHX 76H-007.88 76R-005.98 Từ Cảng DQ đến Cảng Vũng Áng 2 (Cty Anh Khang) 03-10-2023
6 3049/GLHX-SGTVT GLHX 76H-010.50 76R-003.60 Từ Cảng DQ đến Cảng Vũng Áng 2 (Cty Anh Khang) 03-10-2023
7 3048/GLHX-SGTVT GLHX 76H-010.11 76R-003.48 từ cảng DQ đến cảng Vũng Áng 2 (Cty Anh Khang). 03-10-2023
8 3046/GLHX-SGTVT GLHX 76H-003.72 76R-005.94 Từ Cảng DQ đến Cảng Vũng Áng 2 (Cty Anh Khang). 03-10-2023
9 3035/SGTVT-QLGT V/v kết quả thực hiện tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29-09-2023
10 3034/SGTVT-QLCL V/v kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình các Khu TĐC trên địa bàn huyện Nghĩa Hành thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi 29-09-2023
11 3032/SGTVT-QLVT V/v phương tiện 76H01824 không được tham gia vận tải trong thời gian bị tước phù hiệu 29-09-2023
12 3037/SGTVT-QLCL V/v ý kiến đối với hạng mục công trình giao thông thuộc Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Chỉnh trang các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, thị xã Đức Phổ 29-09-2023
13 3033/SGTVT-QLCL V/v kiểm tra hiện trường phục vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Cầu Suối Km0+280 và cầu qua kênh Chính Bắc Km0+870 thuộc tuyến đường ĐT.622C đi Thọ Tây, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnhc 29-09-2023
14 3022/SGTVT-QLCL V/v ý kiến tham gia thẩm định bổ sung dự án Khu dịch vụ đô thị Thiên Phúc - KV2 do Công ty TNHH TMDV & XD Anh Trung đề xuất 28-09-2023
15 3021/SGTVT-QLGT V/v báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương 5 khóa XIII 28-09-2023
16 3005/SGTVT-QLCL V/v ý kiến đối với hạng mục công trình giao thông thuộc dự án Nâng cấp, chỉnh trang trục đường Phạm Văn Đồng và Quảng trường thành phố 28-09-2023
17 3007/SGTVT-QLCL V/v chấp thuận đề cương thảm thử lớp bê tông nhựa C16 phục vụ thi công công trình: Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn Km8+060 - Km12+200, Km22+200 - Km23+800, Quốc lộ 24C, tỉnh Quảng Ngãi 28-09-2023
18 928/QĐ-SGTVT QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình Sửa chữa, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường tỉnh và các công trình được giao quản lý thuộc nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2023 28-09-2023
19 929/QĐ-SGTVT QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình Sửa chữa, bổ sung hệ thống báo hiệu xe buýt, xe khách trên các tuyến đường thuộc nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2023 28-09-2023
20 3011/SGTVT-QLGT V/v cử công chức tham gia Đoàn Thanh tra 28-09-2023
21 3012/SGTVT-QLGT V/v: Mời tham gia tư vấn Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT 28-09-2023
22 3013/SGTVT-QLGT V/v: Mời tham gia tư vấn Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 28-09-2023
23 3014/SGTVT-QLVT V/v thống nhất đề nghị bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô đến Lâm Đồng và ngược lại 28-09-2023
24 3010/SGTVT-QLCL V/v báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng các công trình trên tuyến Quốc lộ 24B và 24C, tỉnh Quảng Ngãi 28-09-2023
25 3016/GLHX-SGTVT GLHX 76K-2505 va 76R-000.99 từ cảng tổng hợp hoà phát đến Cổng Cty thép Đại Dũng (Cty PTSC) 28-09-2023
26 3017/GLHX-SGTVT GLHX 76C-139.01 50R-026.17 Cảng QT Gemadept DQ - Cty CP KCT Đại Dũng Miền Trung 28-09-2023
27 3018/GLHX-SGTVT GLHX 76C-139.03 50R-024.99 Cảng QT Gemadept DQ - Cty CP KCT Đại Dũng Miền Trung. 28-09-2023
28 3023/SGTVT-QLCL V/v tham gia ý kiến xin chủ trương điều chỉnh dự án: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb từ nguồn vốn kết dư của dự án 28-09-2023
29 3028/SGTVT-QLCL V/v góp ý dự thảo Công văn của UBND tỉnh kiến nghị một số nội dung liên quan đến đường cao tốc Đà Nẵng -Quảng Ngãi 28-09-2023
30 3009/SGTVT-QLCL V/v tham gia thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Cầu Suối Km0+280 và cầu qua kênh Chính Bắc Km0+870 thuộc tuyến đường ĐT.622C đi Thọ Tây, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh 28-09-2023