Truy cập nội dung luôn

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi

01/08/2023 14:17    48

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/HĐND ngày 21/7/2023 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh quản lý dự án, theo đó đã điều chỉnh 02 nội dung liên quan đến Dự án:

- Về Quy mô đầu tư: Điều chỉnh chiều dài tuyến khoảng 28,22 km thành chiều dài tuyến khoảng 26,88 km (điểm đầu giao với đường Trì Bình - Dung Quất, điểm cuối kết nối với đường Hoàng Sa).

- Thống nhất tách hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập với diện tích khoảng 194 ha (xây dựng đường khoảng 164,5ha, xây dựng các khu tái định cư và cải táng khoảng 29,5ha).

Hiện nay, Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh) đang hoàn thiện các thủ tục để điều chỉnh dự án và triển khai khởi công công trình trong năm 2023 theo kế hoạch./.

Hà Nam