Truy cập nội dung luôn
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỈNH QUẢNG NGÃI

Giới thiệu cuốn sổ tay An toàn giao thông khu vực trường học

12/09/2023 07:42    27

Nhằm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ giai đoạn 2021 –2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có mục tiêu đến năm 2030 “100% khu vực cổng trường học nằm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các đường trục chính đô thị được tổ chức giao thông bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông”, Bộ Giao thông vận tải đã làm việc với Quỹ phòng chống thương vong Châu Á (AIP) để xây dựng cuốn Sổ tay An toàn giao thông khu vực trường học (hoàn thành lần 2).

Để giảm thiểu tai nạn giao thông cho học sinh tại khu vực trường học, Sở Giao thông vận tải giới thiệu cuốn tài liệu "Sổ tay An toàn giao thông khu vực trường học" được hoàn thiện lần 2 để các cơ quan, đơn vị làm tài liệu tham khảo khi triển khai các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đi qua khu vực trường học.

 

Chi tiết Sổ tay An toàn giao thông khu vực trường học xem Tại đây!

P. QLGT