Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn Sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải và cấp phù hiệu, biển hiệu xe ô tô

03/07/2023 09:34    143

Hướng dẫn Sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải và cấp phù hiệu, biển hiệu xe ô tô

Hướng dẫn Sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải và cấp phù hiệu, biển hiệu xe ô tô (Trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải tại địa chỉ http://qlvt.mt.gov.vn)

Chi tiết xem Tại đây!