Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn việc cấp đổi, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do hết thời hạn hoặc sắp hết thời hạn cho các đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp theo Nghị định 86/20214/NĐ-CP của Chính phủ

07/08/2023 17:19    100

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn thủ tục cho công dân tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

Nhằm hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định, không làm gián đoạn đến hoạt động kinh doanh vận tải đơn vị, Sở Giao thông vận tải đã có thông báo hướng dẫn việc đăng ký cấp đổi, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải theo Nghị định 86/20214/NĐ-CP của Chính phủ khi hết thời hạn hoặc sắp hết thời hạn phải làm thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ (Thông báo hướng dẫn kèm theo).

Về hình thức nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ tại số 54 Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi hoặc đăng ký hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ của Bộ Giao thông vận tải với đường link: https://qlvt.mt.gov.vn.

P. QLVT