Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số "Tính minh bạch" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 và định hướng đến năm 2025

27/07/2022 15:11    104

Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số "Tính minh bạch" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 và định hướng đến năm 2025

Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số "Tính minh bạch" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 và định hướng đến năm 2025

Tài liệu đính kèm: tr84 - 2022 Ke-hoach-PCI-Tinh-Minh-Bach-1.pdf