Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch phối hợp triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Duyên hải Trung bộ

21/08/2023 09:41    21

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 4006/UBND-KTTH ngày 18/8/2023 về việc chỉ đạo các Sở, ban ngành đơn vị liên quan của tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 3810/KH-UBND ngày 07/8/2023 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Duyên hải Trung Bộ năm 2023 và giai đoạn 2024-2025.

Theo đó, các hoạt động hợp tác trọng tâm trong năm 2023: Tổ chức các sự kiến cấp vùng (Chương trình kết nối cung – cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Duyên hải Trung Bộ; Tổ chức hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh – ITE HCMC năm 2023) và Tổ chức các sự kiện hợp tác song phương.

Các nội dung hợp tác tập trung năm 2024-2023: Phát triển du lịch; Kết nối cung – cầu, xúc tiến đầu tư – thương mại; Phát triển công nghệ, chuyển đổi số; Phát triển nông nghiệp; Hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu; Lĩnh vực giao thông vận tải; Phát triển lĩnh vực giáo dục, y tế.

Các nội dung hợp tác liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, gồm: Trao đổi kinh nghiệm về quản lý hệ thống giao thông thông minh (ITS) của Thành phố Hồ Chí Minhvà Trao đổi kinh nghiệm trong quản lý và xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành kết nối hệ thống giao thông.

 

Hà Nam