Truy cập nội dung luôn

Phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc cầu Trà khúc 1

07/09/2023 15:02    25

Tại Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 07/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc cầu Trà Khúc 1 với 03 giải gồm:

- Giải nhất: Phương án có mã số VT0001 do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 thực hiện có hình dáng kiến trúc sử dụng kết cấu nhịp cầu chính dạng dây võng 1 mặt phẳng dây, 3 nhịp chính dài 150m, nhịp biên dài 60m, tổng chiều dài cầu 583m, mặt cắt ngang cầu rộng 28m. Ý tưởng thiết kế là “Dấu ấn sông Trà” với 3 vòng tròn nối tiếp nhau tạo hình tượng bờ xe nước sông Trà Khúc.

Phối cảnh phương án đạt giải nhất

- Giải nhì: Phương án có mã số CH3939 do Công ty TNHH CHODAI & KISO và JIBAN Việt Nam thực hiện có hình dáng kiến trúc sử dụng kết cấu vòm thép liên tục, với 2 vòm chính có chiều dài 160m và 80m, tổng chiều dài cầu 611m. Ý tưởng thiết kế là “Giai điệu xử Quảng” liên tưởng núi “Thiên Ấn - Thiên Bút” soi bóng xuống dòng sông Trà Khúc.

Phối cảnh phương án đạt giải nhì

- Giải ba: Phương án có mã số TB1029 do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quốc tế An Phúc thực hiện có hình dáng kiến trúc sử dụng kết cấu dây văng, với 1 nhịp chính dài 200m, 2 nhịp biên 95m, tổng chiều dài cầu 709,7m. Ý tưởng thiết kế là “Thiên bút” với 1 trụ dây văng 1 tháp mô phỏng hình tượng "cây bút" thể hiện được ý nghĩa văn hóa của vùng đất và con người xứ Quảng.

Phối cảnh phương án đạt giải 3

Để tổ chức triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh giao:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chịu trách nhiệm: i) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức công bố rộng rãi kết quả cuộc thi tuyển theo quy định. Đồng thời có thông báo bằng văn bản về kết quả thi tuyển đến các tổ chức tư vấn thiết kế dự thi. ii) Tổ chức trao giải thưởng cho các đơn vị đạt giải theo đúng Quy chế thi tuyển và các quy định hiện hành. iii) Rà soát, đánh giá ưu, nhược điểm của từng phương án thiết kế kiến trúc đạt giải để đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định lựa chọn phương án đầu tư phù hợp với quy định.

- Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định.

(Hình ảnh sử dụng trong bài do Chủ đầu tư cung cấp)

Phòng QLCL CTGT