Truy cập nội dung luôn

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải năm 2023

31/05/2022 08:33    98

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải năm 2023

Chi tiết nội dung Quyết định xem Tại đây!