Truy cập nội dung luôn

SỞ GTVT HỌP GIAO BAN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 9/2023

12/09/2023 13:43    47

Quang cảnh cuộc họp giao ban sáng ngày 08/9/2023

“Tập trung rà soát các nhiệm vụ công tác trong chương trình công tác của UBND tỉnh và chương trình công tác trọng tâm của Sở trong năm 2023 để tăng tốc về đích sớm trong quý IV/2023”. Đó là phát biểu chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Giám đốc Sở trong cuộc họp giao ban sáng ngày 08/9/2023.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Chánh Văn phòng Ban ATGT. Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2023 đến toàn thể các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Tại cuộc họp, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu các đồng chí tham gia dự họp cho ý kiến thảo luận chi tiết đối với các nhiệm vụ cụ thể của từng phòng, đơn vị, trong đó chỉ rõ những nội dung đã đạt được và chưa triển khai thực hiện được để các đồng chí lãnh đạo Sở cùng bàn bạc, thảo luận cho ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính trình bày báo cáo kết quả tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2023

Qua báo cáo kết quả công tác tháng 8, đồng chí Giám đốc Sở đánh giá cao công tác tham mưu của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. Cụ thể, các phòng, đơn vị đã tham mưu hoàn thành tất cả các nội dung trong Chương trình công tác 8 tháng đầu năm 2023 của Sở, các nội dung trong Chương trình công tác của UBND tỉnh (02/02 nhiệm vụ trọng tâm) và hoàn thành các công việc phát sinh được cấp thẩm quyền giao (04/04 nhiệm vụ đột xuất).

Để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ tiếp theo trong tháng 9, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Phó Giám đốc Sở, bám sát các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác của UBND tỉnh, chương trình công tác của Sở để tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tháng 9 và có kế hoạch triển khai thực hiện hoàn thành sớm các nhiệm vụ còn lại trong năm 2023, các nhiệm vụ đột xuất được cấp thẩm quyền giao./.                                                                                    

(Văn phòng Sở)