Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023

29/08/2023 09:16    27

Nhằm bảo đảm trật tự ATGT, phòng tránh tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2023 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường; Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023.

Theo đó, Sở GTVT đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Quảng Ngãi: tăng cường tuần tra, kiểm tra, tổ chức khắc phục kịp thời các vị trí hư hỏng trên các tuyến QL.24, QL.24B, QL.24C và các tuyến đường tỉnh nhằm bảo đảm an toàn công trình và an toàn giao thông, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường được giao quản lý.

Đối với các nhà thầu thi công công trình sửa chữa đường bộ trên các tuyến đường tỉnh và QL.24, QL.24B, QL.24C trong năm 2023: Bố trí đầy đủ nhân lực, vật lực, thiết bị máy móc tổ chức thi công hợp lý, bảo đảm chất lượng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo hợp đồng đã được ký kết. Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác: bố trí biển báo hiệu, rào dây cảnh báo… nhằm bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường .

Giám đốc Sở GTVT cũng chỉ đạo các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông, Quản lý Chất lượng công trình giao thông theo chức năng, nhiệm vụ được 2 giao, thường xuyên kiểm tra hiện trường, chỉ đạo nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, bảo đảm chất lượng và an toàn giao thông trong quá trình thi công; Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý (nếu có) đối với các trường hợp gây hư hỏng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến QL.24, QL.24B, QL.24C và các tuyến đường tỉnh. Đồng thời thường xuyên kiểm tra hiện trường và chỉ đạo Nhà thầu thi công thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công.

P.QLGT