Truy cập nội dung luôn

Thành lập Tổ triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

24/07/2023 08:00    89

Tổ triển khai DVC trực tuyến hỗ trợ công dân nộp hồ sơ

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để công dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ Quốc gia, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06. Ngày 05/7/2023, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định thành lập Tổ triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (Tổ triển khai DVC trực tuyến).

Theo đó, Tổ triển khai DVC trực tuyến có nhiệm vụ:

1. Hướng dẫn, hỗ trợ công dân đăng ký tài khoản, thực hiện đổi giấy phép lái xe (cập nhật thông tin, chụp đăng tải ảnh chân dung, thành phần hồ sơ theo quy định), hướng dẫn công dân đối soát dữ liệu sức khỏe điện tử, kiểm tra vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, hướng dẫn công dân làm thủ tục thanh toán trên Cổng dịch vụ công và đăng ký chuyển phát giấy phép lái xe về nhà (tận tay công dân) qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Thường xuyên thống kê số lượng hồ sơ theo ngày, tuần, tháng và ý kiến của công dân về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để báo cáo Lãnh đạo Sở GTVT gửi Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo thực hiện.

3. Phối hợp với Bưu điện để triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trong việc hỗ trợ tiếp nhận và chuyển phát giấy phép lái xe.

Tổ triển khai DVC trực tuyến hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, do bà Nguyễn Thị Thúy Na, Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái, Sở GTVT làm tổ trưởng. Công việc của từng thành viên được phân công cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Việc thành lập Tổ triển khai DVC trực tuyến sẽ góp phần giúp cho công dân có thêm kiến thức, kỹ năng sử dụng thành thạo các bước thực hiện trong quá trình đổi giấy phép lái xe, nhằm tăng tỷ lệ hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe, dịch vụ bưu chính công ích. Tạo sự lan tỏa mạnh về việc tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, qua đó cũng giúp cho công dân thấy được tiện ích, tiện lợi trong việc thực hiện các dịch vụ công qua môi trường mạng./.

Phòng Quản lý phương tiện và người lái, Sở GTVT Quảng Ngãi.