Truy cập nội dung luôn

Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 08 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

22/08/2023 16:30    18

Theo Báo cáo của Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi, tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 08/2023 (từ ngày 15/7/2023 đến ngày 14/8/2023): Toàn tỉnh xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 09 người; bị thương 09 người. So với tháng 07/2023, số vụ tai nạn tăng 03 vụ (tăng 25%); số người chết không tăng, không giảm; số người bị thương tăng 02 người (tăng 28,6%).

Kết quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trong tháng 8:

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tuyên truyền 826 lượt, gồm: 347 xã, 5 cơ quan doanh nghiệp, 19 trường học và 455 khu dân cư; số lượt 5.600 người. Tuyên truyền trên chuyên mục An ninh, an toàn 15 chuyên mục, 27 phóng sự, 23 bài viêt; cấp 807 tờ rơi, 3.983 lượt người ký cam kết. Tổ chức giải tỏa họp chợ 4 lượt, 55 lều quán, chặt 130 cây xanh khuất tầm nhìn. Nhắc nhở 169 trường hợp vi phạm.

Tuần tra kiểm soát đường bộ: Tổ chức 1.958 ca tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT ; có 8.013 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, số trường hợp vi phạm 5.303 trường hợp. Xử lý : Nhắc nhở 47 trường hợp, phat tiền 1.927 trường hợp, với số tiền là 7.810 triệu đồng; Tước giấy phép lái xe 486 ; giữ 326 ô tô, 274 xe máy,điện và 750 các lại giấy phép lái xe (GPLX), kiểm định, phù hiệu xe.

Phòng QLVT